Oktober '18

1

Algemene Ledenvergadering

Oktober '18

27

Oud IJzer Aktie

November '18

9

Prinsenbal

Januari '19

4

Buutreednerconcours

Januari '19

5

Bonte buutavond

Maart '19

1

Sleuteloverdracht Hoiberg

Maart '19

1

Knallend Karnaval

Maart '19

2

Kinderkarnaval

Maart '19

2

Groot Karnaval

Maart '19

3

Kleintje Karnaval

Maart '19

4

Keutergalala

Maart '19

5

Koffie drinken met de prins

Maart '19

5

Boerenvastenbal

Algemene Ledenvergadering Karnavalsvereniging De Keuters

Bij deze nodigt Karnavalsvereniging De Keuters al haar leden uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Deze vindt plaats op maandag 1 oktober a.s. om 19.30 uur in dorpshuis De Dissel.

Bij binnenkomst is er voor alle leden een kopje koffie of thee en na afloop van de vergadering is er gelegenheid om een drankje te nuttigen aan de bar.

Agenda:
  1. Opening door de president
  2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 2 oktober 2017
  3. Jaarverslag van de secretaris
  4. Verslag van de penningmeester
  5. Kascontrole en benoeming nieuwe leden
  6. Bestuurssamenstelling: aftredend en herkiesbaar: Aftredend en niet herkiesbaar: Astrid de Vre, penningmeester. Kevin Kok heeft aangegeven zich voor deze functie beschikbaar te willen stellen.
    Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 24 september a.s. melden bij de president, Heleen van der Meer, via president@keuters.nl
  7. Rondvraag
  8. Sluiting
Lees verder

Copyright © De Keuters 2014-2018 | Login