Hoe het allemaal begon

De Start

Op 30 november 1971 kwamen Peter Bus, Gijs Keizer, Bruno Hänggi, Bertus Mossink, Gerard Koller, Joop Noortman en Dick Hek bijeen, met als doel: “te komen tot een geslaagd en prettig karnavalsfeest in Hooglanderveen.”

Enkele passages uit de notulen:

  1. Er komt een Raad van Elf en de groep zal worden uitgebreid.
  2. De Raad van Elf zal hetzelfde gekleed gaan en er wordt gedacht aan een leuke hoofdtooi.
  3. Het is nuttig dat er een naam voor de karnavalsvereniging komt.
  4. Er moet op het karnaval een goed pilsje geschonken kunnen worden. Er zal moeten worden nagegaan of het mogelijk is dat er TAPpils kan worden geschonken.
  5. Het is zaak om de dorpsbewoners naar het feest te laten groeien.

Dit laatste werd bewerkstelligd door aankondigingen in de krant en affiches.

Tijdens de vergadering van 14 december 1971 stond als eerste agendapunt: De naam van de vereniging. Na wikken en wegen werd er een besluit genomen, het werd: Karnavalsvereniging De Keuters.

Vele vergaderingen verder leidden tot een eerste grote karnavalsavond op 11 februari 1972. Onder muzikale begeleiding van “De Aviola’s” en met de eerste Prins der Keuters, Prins Peter l en zijn Raad van Elf werd er door zo’n 300 mensen een denderend karnaval gevierd. Een zeer goed begin.

In 1973 voegde de vereniging een activiteit toe aan het karnavalsgebeuren. Voorafgegaan door een optocht werd een groots kinderkarnaval georganiseerd. Gevolgd in 1974 door een jongerenkarnaval en een eerste bejaardenkarnaval.

Op 22 oktober 1977 kwam er een paradepaardje bij: Het Buutreednersconcours. Een karnavalesk festijn en uniek boven de rivieren. Met door de jaren heen een grote variëteit aan deelnemers, die elk jaar weer strijden om de “Zilveren Ton” en de publieksprijs, een worst van één meter lang.

Sinds het 11-jarig jubileum in 1982 heet Hooglanderveen in karnavalstijd ’t Turfgat. Tijdens het jubileumweekend werd het dorpswapen, ook wel het Keuterschild genoemd, onthuld. Hierop onder andere afgebeeld: het verenigingsbeeldmerk, het Keuterembleem. Verder De Keut, het landgoed waarop dorpshuis De Dissel is gebouwd. Al sinds de oprichting is De Dissel de residentie van De Keuters. Deze kreeg dan ook de naam Keuter-leut-paleis.

Dit alles heeft ertoe geleid dat vandaag de dag Hooglanderveen jaarlijks een groots karnaval viert, met in november het Prinsenbal, in januari 2 avonden buutreednersconcours en tijdens het karnavalsweekend Het Knallend Karnaval, Kinderkarnaval, Groot Karnaval, Kleintje Karnaval, Keutergalala, Koffiedrinken met de Prins en het Boerenvastenbal. Met tussendoor gastbezoekjes van en naar andere karnavalsverenigingen, deelname aan de optocht in Hoogland en feestelijke bezoeken aan bejaardentehuizen en basisschool Sint Joseph. Vaak begeleidt door ‘onze eigen’ kapel “De Turfstampers”.

Wat was het een goed besluit op 30 november 1971!Bent u nieuwsgierig geworden naar de volledige geschiedenis door de jaren heen? Deze is opgeslagen in het boek “33 jaar rode neuzen”. Een mooi boek, voorzien van leuke anekdotes en veel foto’s. U kunt dit boek gratis in uw bezit krijgen door een mailtje te sturen aan info@keuters.nl.

Copyright © De Keuters 2014-2019 | Login